Hoe overtuig ik met mijn ondernemingsplan?

Als je een eigen bedrijf wilt beginnen, heb je vaak startkapitaal nodig om bijvoorbeeld een eerste product in eigen beheer te kunnen ontwikkelen of om te investeren in de marketing en sales van je diensten. Maar hoe kom je aan dit startkapitaal? En hoe kan je ondernemingsplan je daarbij helpen? Een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan is het financiële plan. Hierin beschrijf je je verdienmodel en maak je een aantal voorbeeldbegrotingen van de te verwachten kosten en opbrengsten, bijvoorbeeld voor de eerste 2 of 3 jaar. Wees zo realistisch mogelijk, maar laat daarnaast toch ook goed zien wat je ambities zijn.

De rol van een SWOT-analyse in je ondernemingsplan

Je ondernemingsplan zit goed in elkaar met een mooi product of een mooie dienst en een goed onderbouwde marktanalyse, waarin naar voren komt wat de behoefte is in de markt. Je hebt een SWOT analyse gemaakt, waarmee je inzichtelijk maakt wat je kracht is (Strengths), maar ook je zwakkere punten (Weaknesses) onderkent. Daarnaast heb je een beeld van de kansen in de huidige markt (Opportunities), en de bedreigingen (Threats) van bijvoorbeeld concurrenten of te verwachten economische ontwikkelingen of politieke beslissingen. Een eerlijk ingevulde SWOT-analyse laat zien dat je idee goed doordacht is, en dat je reëel bent in de aspecten die een risico kunnen zijn voor het slagen van je onderneming.

Een goed beeld van je concurrenten en jouw eigen unique selling point is dus heel belangrijk, en vooral ook hoe je dit goed weet te verwoorden richting je doelgroep. Je promotieplan laat dit ook zien, net als welke marketing kanalen je in gaat zetten en met welke frequentie. Daarnaast is de prijsstelling van je product of dienst van cruciaal belang voor een heldere omzetcalculatie, als baten tegenover de kosten. Als je deze zaken goed op orde hebt, aanvullend op je voorbeeld begrotingen, creëer je meer inzicht en dus meer financiële mogelijkheden. Je laat zien dat je kennis van zaken hebt en goed hebt nagedacht over het in de markt zetten van je product of dienst. Al deze informatie wekt vertrouwen bij eventuele financierders.

Hulp van externe partner kan financiële mogelijkheden vergroten

Als je een goed ondernemingsplan hebt, kan het alsnog verstandig zijn om experts op dit gebied in te huren om investeerders aan je kant te krijgen. Veel experts hebben reeds contacten met banken of investeringsmaatschappijen, zodat ze eenvoudiger binnenkomen. Voor banken is je solvabiliteit een van de kernzaken waarnaar gekeken wordt. Hoeveel startkapitaal breng je bijvoorbeeld zelf in? Wat is je huidige financiële situatie? Experts zijn vaak ook bekend met de mogelijkheden voor alternatieve investeringen, zoals crowdfunding, of een gestapelde financiering, waarbij je een combinatie van investeringsmogelijkheden maakt. Maar ook daar speelt een goed onderbouwd ondernemingsplan een rol; dit is de basis waarop partijen uiteindelijk hun beslissing zullen baseren!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*