Verzekeringsfraude onderzoeken

Verzekeringsfraude komt steeds vaker voor. De laatste jaren is een flinke stijging in het aantal gevallen te zien. Naar schatting bedraagt de schade van verzekeringsfraude jaarlijks wel bijna een miljard Euro. Het overgrote deel van dit geld wordt niet teruggevorderd. Voor een verzekeraar is het belangrijk dat je in geval van schade zo snel mogelijk melding maakt van deze schade. De verzekeraar zal dan bepalen of de schade wordt vergoed en hoe hoog de uitkering zal zijn. Eventueel gaat hier nog een bedrag voor het eigen risico vanaf.

Onderzoek

Als een verzekeraar een schadeclaim ontvangt, dan kan het zijn dat de verzekeraar gaat onderzoeken of de claim wel rechtmatig is. Dit is nodig, omdat er mensen zijn die proberen de verzekering op te lichten met valse claims of door meer schade op te geven dan er daadwerkelijk is geleden. Op basis van het onderzoek kan de verzekeraar besluiten om de schadeclaim af te wijzen wegens vermeende verzekeringsfraude. Dit kan gebeuren als uit het onderzoek blijkt dat er tegenstrijdige verklaringen zijn gegeven of dat er onwaarheden aan het licht zijn gekomen. Naast dat de schadeclaim wordt afgewezen, kun je ook op een zwarte lijst worden gezet.

Gevolgen

Als je op een zwarte lijst terecht komt, dan wordt het heel lastig om later bij een andere verzekeringsmaatschappij nog een verzekering af te sluiten. Dit kan dan alleen nog tegen heel hoge verzekeringspremies. Je huidige contract met je verzekeraar wordt meestal ontbonden en de kosten om de schadeclaim te onderzoeken komen voor jouw rekening. Verzekeringsfraude heeft dus forse gevolgen.

Persoonlijk onderzoek

Als je wordt verdacht van verzekeringsfraude en de verzekeraar heeft geen andere mogelijkheden om de fraude aan te tonen, dat kan er worden besloten een persoonlijk onderzoek in te stellen. De verzekerde wordt dan mogelijk geobserveerd door een recherchebureau of er wordt een buurtonderzoek gestart.

Gedragscode

Uiteraard mag een verzekeraar niet zomaar alle mogelijkheden voor onderzoek aangrijpen. Hiervoor is een gedragscode opgesteld, die je beschermt tegen onnodige inbreuk op je persoonlijke levenssfeer. Als de verzekeraar handelt in strijd met deze gedragscode, dan wordt er gesproken over ongerechtvaardigde en onrechtmatige inbreuk op je persoonlijke levenssfeer. Het bewijsmateriaal dat hiermee is verkregen wordt dan buiten beschouwing gelaten in de rechtszaal, indien er sprake is van zogeheten bijkomende omstandigheden.

Bewaar informatie

Meestal controleren verzekeraars steekproefsgewijs de schadeclaims die in worden gediend. Als jij wordt uitgekozen voor controle, dan is het belangrijk dat je de benodigde informatie kunt verschaffen. Vaak zal het gaan om bonnen en afschriften waarmee jij een aankoopbedrag van een geclaimd product kunt aantonen. Bewaar je bonnen en afschriften dus altijd goed. Als je ze niet meer hebt, vraag dan je verzekeraar of je wel een claim kunt indienen voordat je dit doet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*